Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
گواهینامه کارگاههای آموزشی
1 اردیبهشت 1394
اعطای گواهی دوره های آموزشی

به اطلاع شرکت کنندگان عزیز میرساند، به کلیه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی گواهی حضور از طرف آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی تهران و دانشکده فناوریهای نوین پزشکی اعطا میشود.

اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 11 اردیبهشت 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» آغاز ثبت نام کارگاههای آموزشی دوره بهار 96 - 11 اسفند 1395
» پنجمین دوره کارگاههای آموزشی روشهای سلولی - 23 بهمن 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» دوره زمستانه - 21 آذر 1395
» دوره پاییزه کارگاههای آموزشی - 25 مهر 1395
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان