Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
دعوت به همکاری
11 اسفند 1395
دعوت به همکاری از مدرسین مجرب

بدینوسیله از مدرسین مجرب و مسلط در زمینه کارگاههای آموزشی فعال آزمایشگاه جامع در بخش های نانوتکنولوژی، روشهای سلولی، روشهای مولکولی، میکروبیولوژی و کروماتوگرافی دعوت به همکاری میشود. عزیزان میتوانند رزومه آموزشی و برنامه های پیشنهادی خود را به ایمیل tumsworkshop@gmail.com ارسال کنند.

اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 11 اردیبهشت 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» آغاز ثبت نام کارگاههای آموزشی دوره بهار 96 - 11 اسفند 1395
» پنجمین دوره کارگاههای آموزشی روشهای سلولی - 23 بهمن 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» دوره زمستانه - 21 آذر 1395
» دوره پاییزه کارگاههای آموزشی - 25 مهر 1395
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان