Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
شماره تماسهای دبیرخانه
26 دی 1394


به اطلاع میرساند، شماره تماس دبیرخانه به شماره زیر تغییر یافته است:
021-88989031
همچنین متقاضیان میتوانند با شماره تلفن بخش پذیرش آزمایشگاه نیز تماس حاصل نموده و اطلاعات مورد نیاز جهت شرکت در کارگاهها را کسب کنند.
021-88977101

اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 11 اردیبهشت 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» آغاز ثبت نام کارگاههای آموزشی دوره بهار 96 - 11 اسفند 1395
» پنجمین دوره کارگاههای آموزشی روشهای سلولی - 23 بهمن 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» دوره زمستانه - 21 آذر 1395
» دوره پاییزه کارگاههای آموزشی - 25 مهر 1395
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان