Javid JEWELRY DESIGN & GEMOLOGICAL INS.
کارگاه های آموزشی


banner
معرفی مرکز

آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1394 با هدف انجام و ارائه کلیه خدمات آزمایشگاهی در بخش های مختلف مانند ملکولی، سلولی، آنالیز، میکروبی و .....و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی مورد نیاز پژوهشگران، صنایع و دانشگاهها افتتاح شد.
دبیرخانه کارگاههای آموزشی با در دست داشتن فضای آموزشی مناسب جهت دوره های نظری و عملی و ایجاد فرصت مناسب جهت آشنایی کاربردی با کلیه دستگاهها و امکانات موجود در آزمایشگاه اهداف زیر را دنبال میکند:
الف- رصد نیازمندیهای آموزشی جامعه پژوهشگران، صنایع و دانشگاهها؛ و تلاش در ارتقاء سطح دانش این افراد.
ب- به کارگیری اساتید مجرب و ایجاد فضای مناسب جهت انتقال تجارب افراد به یکدیگر، بخصوص انتقال تجارب پیشکسوتان به جوانان.
ج- برگزاری دوره های آموزشی کاربردی با هدف نهادینه کردن مفاهیم نظری و تسلط عملی در جهت آماده سازی نیروهای متخصص و کارآمد مورد نیاز صنایع و آزمایشگاهها.
د- ایجاد فرصت و بستر مناسب جهت آشنایی کارشناسان و مدیران صنایع با جدیدترین تکنولوژی های دنیا با هدف افزایش سطح دانش این افراد و ترغیب به کارگیری فناوریهای نوین در صنایع.اطلاعیه ها
» کارگاه آموزشی کروماتوگرافی (HPLC) - 11 اردیبهشت 1396
» دعوت به همکاری - 11 اسفند 1395
» آغاز ثبت نام کارگاههای آموزشی دوره بهار 96 - 11 اسفند 1395
» پنجمین دوره کارگاههای آموزشی روشهای سلولی - 23 بهمن 1395
» شماره تماس - 13 دی 1395
» دوره زمستانه - 21 آذر 1395
» دوره پاییزه کارگاههای آموزشی - 25 مهر 1395
لینکستان
» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
» دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
» آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران
» فناوران نانومقیاس
» انجمن علمی نانوفناوری پزشکی
» زیست ابزار پژوهان